zjazdzzl

XII Zjazd Katedr ZZL

6-7 lipca 2023, Kampus UEK

Praca i zarządzanie ludźmi wobec  wyzwań nowej normalności

microphone-g9c8aa413f_1280

01

o konferencji

   W obszarze zarządzania ludźmi pojawiło się w ostatnim okresie szereg wyzwań.  Wynikają one z postępujących zmian w zakresie technologii, nowych modeli biznesowych, jak i innych czynników o charakterze demograficznym, gospodarczym i politycznym oraz skutków pandemii Covid-19. Wyłaniająca się w ich wyniku odmienna sytuacja, w której przychodzi funkcjonować organizacjom może być określona mianem „nowej normalności”, rozumianej jako stan do którego systemy gospodarcze, społeczne i polityczne dochodzą po kryzysie i  który to stan różni się od sytuacji sprzed kryzysu. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie …

02

RADA PROGRAMOWA

Członkowie Rady Programowej XII Zjazdu Katedr ZZL

03

Terminy i opłaty

Najważniejsze daty i informacje dotyczące wysokości opłat.

04

publikacje

Artykuły przygotowane na konferencję będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji w monografiach naukowych oraz następujących czasopismach: …

05

noclegi

Informacje na temat hoteli, w których wynegocjowano korzystne warunki cenowe

06

Program

Program konferencji